Por onde anda a primeira formao do grupo Menudo?

A verso brasileira de Wrecking Ball.